De massa water op de totale massa bloem.
Bijvoorbeeld: een deegrecept met 75 gram water op 130 gram bloem ((75/130)*100) is een hydratatie van 58%.